IPPG và các công ty thành viên chính thức trở thành Hội viên tập thể CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu

Vừa qua, tại TP.HCM, Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” và Quỹ học bổng Vừ A Dính đã tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập với chủ đề “Dấu ấn 5 năm vì biển đảo quê hương”.

Chương trình vi sự tham dự của bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Ch tch nước, Ch nhim CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêuông Hunh Đạt – y ban Mt trn T quc Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Phát – Nguyên Thứ Trưởng B Giáo Dc, bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Đại biu Quc hi Vit Nam khóa X, cùng vi các ban lãnh đạo khác.

 

Chng đường 5 năđã đi qua, CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã cùng vi hi viên trong và ngoài nước, cùng vi các nhàtài trợ đã không ngng n lc góp phần chăm lo cho biđảo quê hương; Chăm lo cho cán b, chiến sĩ, ngư dâđang ngàđêm bo v ch quyền thiêng liêng của T quc.

Ti l k nim, bà Trương Mỹ Hoa đã tng kết hođộng thời gian qua. Vi sự phát trin không ngng, CLB đã phát trin hi viêđa dng và nòng cốt ti nhiu tỉnh thành, thể hin s kết ni, đồng lòng hướng v bin, đảo quê hương. Đến nay, CLB đã có 1.148 hi viên t cá nhâđến doanh nghip trong và ngoài nước. Trong 5 năm qua, CLB đã nhđược sự đóng góp t cng đồng hơn 90 tỷ đồng, trao 10.000 sut hc bổng cho các hc sinh nghèo, đồng thời chăm lo cho các chiến sĩ và ngư dân có hoàn cnh khókhăn.

Sau nhiu năđóng góp và h tr cho CLB và cng đồng, IPPG và các công ty thành viêđã vinh d nhn “Bằng công nhn Hi viên tập thể CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, chính thứđược kết nạp thành Hi viên tập thể ca CLB.

IPPG và các công ty thành viêđược kết nạp  thành viên CLB trong buổi l k nim 5 năm thành lp CLB gồm: Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG), Công ty TNHH Thương Mi Duy Anh (DAT), Công ty TNHH Thời Trang và Mỹ Phm Duy Anh (DAFC), Công ty TNHH Thời Trang và Mỹ PhÂu Châu (ACFC), Công ty TNHH Quảng Cáo XNK Liên Thái Bình Dương (IPPA), Công ty TNHH Dch Vụ Thực Phm và Gii Khát Vit Nam (VFS), Công ty TNHH Dch Vụ Thực Phm và Gii Khát Cánh Diu Xanh (BKV), Công ty TNHH Dch V Phân Phi XNK Liên Thái Bình Dương (IPPDS).

IPPG và ông Johnathan Hạnh Nguyễn luôn quan tâđến những hoạđộng xã hi từ thiện, h tr giáo dc và đào to nước nhà, nâng cao kiến thức cho các hc sinh và t chc nhiu chương trình h tr tr em nghèo. Hin ti, Ch tch IPPG – Ông JohnathanHạnh Nguyễđang gi chc v Phó Ch nhim CLB Vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu” do Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chtch nước CHXHCN Vit Nam là Ch nhim b nhim.