Duyên dáng Bolero: “Nữ hoàng truyền hình” Đan Chi tiếp tục dẫn đầu, Dương Kim Ánh – Phương Trâm dừng bước

ThNews 16/05/2018 Gameshow, Nổi bật, TVshow