Ơn giời cậu đây rồi: Ngọc Sơn xuất sắc đoạt cúp

ThNews 15/10/2018 Gameshow, TVshow, Yêu thích