Là vợ phải thế: Ốc Thanh Vân lần đầu kể chuyện chia tay Trí Rùa vì chọn con đường nghệ thuật

ThNews 15/05/2018 Gameshow, TVshow, Yêu thích